Doradztwo podatkowe

Oferta w zakresie doradztwa podatkowego obejmuje w szczególności:

Audyt podatkowy, którego głównym celem przeprowadzenia jest:
 • dostarczenie informacji odnośnie poprawności działań,
 • identyfikacja nieprawidłowości i ocena ryzyka ich pojawienia się,
 • wskazanie obszarów obarczonych ryzykiem,
 • diagnoza stanu rozliczeń podatkowych oraz procesów związanych z księgowością i sprawozdawczością.
Audyt podatkowy może być ukierunkowany na:
 • działania optymalizacyjne,
 • działania sprawdzające.
Moja oferta w zakresie audytu podatkowego obejmuje między innymi:
 • kompleksowy audyt podatkowy,
 • audyt podatkowy obejmujący określone zdarzenia lub obszary działalności,
 • audyt podatkowy obejmujący określone podatki (CIT, PIT, VAT, podatki lokalne i PCC).

Doraźne doradztwo podatkowe, polegające na incydentalnym wsparciu Państwa w określonym temacie oraz udzielaniu pomocy w zakresie prawa podatkowego, między innymi CIT, PIT, VAT, podatek od nieruchomości i inne podatki lokalne, PCC. Wynik pracy zazwyczaj kończy się sporządzeniem opinii podatkowej.


Stała obsługa podatkowa w oparciu o stałą umowę przewidującą kompleksowe wsparcie podatkowe i księgowe w zakresie VAT, CIT, PIT, PCC oraz podatki lokalne uwzględniając aktualne potrzeby Klienta. Stała obsługa podatkowa polega na:
 • opracowaniu opinii,
 • konsultacjach telefonicznych,
 • sporządzaniu zapytań o interpretacje indywidualne,
 • sporządzaniu zażaleń, odwołań oraz innych pism kierowanych do organów podatkowych.

Doradztwo w zakresie cen transferowych polegające na:
 • sporządzaniu dokumentacji cen transferowych uzasadniającej rynkowość stosowanych cen transakcyjnych,
 • merytorycznym wsparciu w opracowaniu dokumentacji podatkowych przygotowanych samodzielnie przez Klienta,
 • weryfikacji dokumentacji podatkowych przygotowanych samodzielnie przez Klienta.

Due diligence, którego głównym celem jest sprawdzenie czy przedsiębiorstwo, które Państwo zamierzają przejąć w wyniku kupna lub aportu jest w dobrej kondycji podatkowej, prawnej oraz finansowej. Wynikiem przeprowadzonego Due Diligence jest raport, w którym zostają wyszczególnione istotne ryzyka podatkowe zidentyfikowane w ramach Due Diligence i ewentualnie wskazanie w raporcie sposobów naprawy zidentyfikowanych ryzyk.
444
Reprezentowanie w postępowaniach podatkowych, kontrolnych, jak również sądowo-administracyjnych
między innymi:
 • sporządzanie skarg do sądów administracyjnych,
 • reprezentowanie we wszelkich sporach z organami podatkowymi,
 • doradztwo i pomoc na każdym etapie postępowań podatkowych przez organy podatkowe.
Doradca Podatkowy
Projekt i wykonanie BerMar multimedia