Minimalny podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych

dodano: 2018-04-06
-
W ramach roboczych konsultacji Ministerstwa Finansów z Komisją Europejską planuje się wprowadzić następujące modyfikacje w podatku dochodowym od nieruchomości komercyjnych:

  • opodatkowanie minimalnym podatkiem dochodowym tylko tych budynków (ich części), które są oddane do odpłatnego używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu itp. To korzystne dla podatników rozwiązanie miałoby zastosowanie także do podatku minimalnego zapłaconego w 2018 r.,
  • zmiana sposobu stosowania progu 10 mln zł w odniesieniu da każdego budynku. Próg ten będzie przysługiwał podatnikowi niezależnie od liczby posiadanych budynków (jedna kwota wolna dla podatnika a nie na każdy budynek),
  • objęcie minimalnym podatkiem dochodowym wszystkich budynków z jednoczesnym wprowadzeniem wyłączenia dla budynków mieszkalnych oddanych do używania w ramach programów rządowych i samorządowych dotyczących budownictwa społecznego,
  • wprowadzenie możliwości wystąpienia podatnika do organu podatkowego z wnioskiem o zwrot nadpłaconego podatku minimalnego (ponad kwotę podatku CIT lub PIT) po uprzedniej weryfikacji zasadności zwrotu przez organ podatkowy,
  • wprowadzeniu szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania dotyczącej podatku minimalnego. Klauzula miałaby zastosowanie do transferów dokonanych wyłącznie w celu uniknięcia opodatkowania podatkiem minimalnym.


Źródło: Ministerstwo Finansów

Doradca Podatkowy
Projekt i wykonanie BerMar multimedia